Alumnes en pràctiques a l’empresa

  • MÉS DE 500 EMPRESES per donar sortida a part dels 800 alumnes que estudien anualment en Centre d’Estudis Politècnics

El centre disposa d’un Departament de Borsa de Treball adreçat a tots els nostres alumnes i exalumnes que cerquen inserir-se en el mercat de treball o millorar la seva situació laboral. El resultat d’inserció laboral dels alumnes és positiu, tot i que en la situació actual en la qual ens trobem, el mercat de treball és més reticent a la contractació.

Aquest departament també és l’encarregat de gestionar la formació dels alumnes en centres de treball tant de la formació reglada del centre, cicles formatius de grau mitjà i superior, com de la formació no reglada, Programes de formació i inserció, i formació ocupacional i continua, amb l’objectiu d’assolir l’experiència pràctica dels mòduls professionals estudiats.

El Departament de Borsa de treball compta amb una base de dades de més de 500 empreses que col·laboren habitualment per donar sortida a part dels 800 alumnes que estudien anualment en Centre d’Estudis Politècnics.

En molts casos, aquestes pràctiques són la porta d’accés directe al mercat laboral.