50è aniversari

50è Aniversari: convocatòria del concurs per al disseny de la identitat visual

Amb motiu de la celebració del 50è Aniversari de Centre d’Estudis Politècnics obrim la convocatòria per al disseny de la identitat visual per a tots els actes programats. A continuació podeu consultar les bases del concurs:

 1. OBJECTIU

L’objectiu del concurs és seleccionar un logotip destinat a ser la base de la identitat visual del 50é aniversari del Centre d’Estudis Politècnics i s’utilitzarà, si s’escau, en els materials audiovisuals, impresos i digitals del centre durant el període de la celebració comprès durant tot l’any 2018.

 1. REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Per participar en aquest certamen cal estar matriculat al Centre d’Estudis Politècnics. Cada concursant podrà presentar una sola proposta, acompanyada del seu respectiu pseudònim, tal i com s’explica a l’apartat sisè d’aquestes bases.

 1. PROPOSTES
 • Contingut: La proposta de logotip haurà de ser original i inèdita. Haurà de ser representativa del 50é aniversari del Centre d’Estudis Politècnics. La proposta haurà d’anar acompanyada d’una justificació escrita en un DIN A4 apart de tots els seus components i dels elements que s’han triat per dissenyar-lo.
 • Format: La proposta haurà de presentar-se en suport imprès a bona resolució (300dpi). El logotip s’haurà de presentar en quadricomia i també en blanc i negre, els dos logotips impresos en un sol document format DIN A4 vertical.

Els guanyadors hauran de presentar el logotip en suport electrònic en un arxiu PNG d’alta resolució i en format vectorial (Illustrator, InDesign…) un cop se’ls notifiqui.

 1. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES

Es tindrà en compte la justificació que ha d’acompanyar el logotip.

Es valoraran els treballs que expressin simbòlica i conceptualment la idea del 50é aniversari i del Centre d’Estudis Politècnics.

A més de la qualitat i la capacitat de representació del logotip, també es valorarà de manera positiva les propostes flexibles, que permetin que la identitat visual s’adapti a una diversitat formats i suports on es pugui incloure, com ara mitjans de publicitat exterior, directa i online.

 1. JURAT

El jurat encarregat de seleccionar el disseny guanyador del present concurs estarà constituït per:

 • La direcció del Centre d’Estudis Politècnics.
 • El departament de comunicació del Centre d’Estudis Politècnics.
 • Els coordinadors del CFGS de Màrqueting i Publicitat.
 • El professorat del M02 de Disseny de material publicitari del CFGS de Màrqueting i Publicitat.
 • El professorat del M07 de Disseny d’Interficies Web del CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web.
 • El professorat el M09 de Disseny d’Interfícies Web del CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma.

En el cas que el nombre de persones del jurat sigui parell, el vot d’una persona representant de la direcció del centre comptarà doble.

El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert.

 1. VEREDICTE

El veredicte del jurat es farà públic a les xarxes socials del Centre d’Estudis Politècnics durant el febrer del 2018.

Els guanyadors seran notificats via correu electrònic en un termini de 10 dies després del veredicte del concurs.

Es farà un acte públic de lliurament dels premis durant una de les celebracions del 50é aniversari.

 1. PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
 • Termini: El termini d’admissió de propostes estarà obert des del 8 fins el 19 de gener de 2018.
 • Lloc: Les propostes s’hauran de presentar a la recepció del centre del carrer Santa Anna del Centre d’Estudis Politècnics de dilluns a divendres de 9.30h a 20.30h.
 • Forma de presentació: Les propostes (full d’explicació i full amb els dissenys) es presentaran junt a un sobre DIN A4 tancat. Dins d’aquest sobre DIN A4 també haurà de contenir un sobre tancat més petit amb les dades identificatives del seu autor/a (nom, curs, grup, adreça de correu electrònic i nom de perfil a les xarxes socials).

El sobre principal anirà identificat en el seu exterior amb les següents dades:

– Concurs per al disseny del 50é aniversari del Centre d’Estudis Politècnics.

– Pseudònim del/ de la concursant.

 1. PREMIS

1r premi: S’estableix un premi de 55€ en una tarja regal per la proposta seleccionada en primer lloc.

2n premi: S’estableix un premi de 30€ en una tarja regal per la proposta seleccionada en segon lloc.

3r premi: S’estableix un premi de 15€ en una tarja regal per la proposta seleccionada en tercer lloc.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El logotip premiat quedarà en propietat exclusiva i permanent del Centre d’Estudis Politècnics, el qual tindrà completa llibertat per utilitzar-lo.

Així mateix, l’autor/a del logotip prestarà la seva autorització per tal que el Centre d’Estudis Politècnics pugui modificar, desenvolupar o adaptar el disseny de la proposta guanyadora.

 1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs porta implícit el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases.

Si ho preferiu us podeu descarregar el Díptic Concurs 50è aniversari CEP.

 

 

Comments are closed.