Mercat laboral, Formació Professional

Bones perspectives laborals per als titulats en Formació Professional

La Formació Professional és la formació no universitària més demandada a Espanya: un 29,9% de les ofertes així ho indica, segons el darrer Informe Infoempleo  Adecco 2015.

Aquest mateix estudi conclou que les titulacions de les àrees d’Administració i Gestió i Informàtica i Comunicacions són les més sol·licitades en les ofertes d’ocupació i representen el 12,4% i el 9,6% de les ofertes, respectivament.

imatge-post-0003-demanda-de-fp-per-part-del-mercat-laboral

També val a dir que Madrid, País Basc i Catalunya són les comunitats que més titulats de FP demanden.

La taxa d’atur dels titulats de FP és d’un 7,35%, segons dades de l’Observatorio Joven de Empleo, mentre que la taxa d’atur dels universitaris se situa al voltant del 13%. Segons dades del Ministeri d’Educació, s’estima que d’aquí fins a 2020 serà necessari incrementar prop dels 5 milions i mig de titulats en FP per cobrir les necessitats d’ocupació al país, xifra que es queda més d’un milió per sota de la previsió d’ofertes per a titulats de FP per llavors. Així mateix, una altra dada rellevant és que els joves de 25 anys amb una FP de grau mitjà tenen taxes d’atur a Espanya 12 punts per sota dels quals només tenen l’ESO, la qual cosa demostra la gran rendibilitat des del punt de vista professional que un jove pot aconseguir amb aquest tipus de formació.

Formació Professional: una alternativa als estudis universitaris

Són els titulats de FP els que obtenen pujades superiors de contractació, al voltant del 14% i 15% en els últims anys. Això es deu “al fet que aquesta formació està molt orientada a la preparació dels professionals per a una ràpida inserció laboral, sumant als canvis promoguts pel Govern han fet que s’orientin més de cara l’especialització que demanda el mercat laboral”, indica Antonio Robles, sènior de HR Consultant.

A més, aquests alumnes fan pràctiques en les empreses i saben adaptar-se com un treballador més a l’entorn laboral. Tenen el coneixement de les estructures de l’empresa així com la pròpia pràctica laboral.

Actualment, amb la implementació de la LOMCE (Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa), es pot accedir directament als Cicles Formatius de Grau Superior amb el títol de Grau Mitjà.

El mercat està demostrant que la FP és un instrument de primer ordre per a l’aprenentatge permanent i que molts dels alumnes que abandonen prematurament el sistema educatiu retornen per aquesta via.

Salaris inicials precaris, però més opcions de promoció laboral

El salari d’entrada per a perfils de FP en especialitats demandades és molt equiparable al d’un titulat universitari, malgrat que encara a Espanya socialment la consideració de la FP segueix posicionant a aquests professionals en un nivell inferior al dels graus universitaris. Això no succeeix en la majoria de països europeus i és un dels factors que explica per què a Espanya amb prou feines es supera un 20% de treballadors amb perfils de FP, quan en molts països europeus són més de la meitat del conjunt dels seus treballadors.

Per una altra banda, el gruix de demandes de titulació en FP quant a categoria professional se l’emporten els empleats (46,57%) però amb un clar descens respecte a l’any anterior (60,79%) segons l’informe d’Adecco 2015. La promoció d’aquests els ha dut cap als comandaments intermedis i càrrecs directius sobretot (del 7,56% al 12,88%) i també als treballadors amb categoria de tècnic (del 31,40% al 37,53%).

Significarà això que la FP va adquirint prestigi?

Fonts d’nformació:

elEconomista.es , El Punt Avui i tuempleo

Comments are closed.