Educació 3.0, Formació Professional

Competències per al futur

Com es descriu en els procediments del Fòrum Econòmic Mundial del 2016, ara hem entrat en la quarta Revolució Industrial, un període de temps marcat per la fusió de tecnologia i biologia. Amb una velocitat sense precedents, aquesta època té el potencial d’alterar fonamentalment el món que ens envolta. A través de vehicles autònoms, Intel·ligència Artificial (IA) o computació ubiqua, promet canviar la forma de viure, treballar i interactuar globalment, crear nous llocs de treball, noves oportunitats i noves formes de govern. Per tenir èxit en aquesta època, els treballadors hauran de tenir un nou conjunt d’habilitats. Encara que hem sentit això en el passat, l’Informe sobre els llocs de treball futurs recull en la següent llista quines són aquestes competències per a l’any 2020.

Aquesta quarta Revolució Industrial ja ha començat. Té el potencial d’impactar i canviar totes les facetes de la vida – de la societat en general i de l’educació en particular. I per als educadors, hi ha una evidència clara: la necessitat obligada de centrar-se en el futur dels estudiants en comptes de romandre en el passat. En conseqüència, cal fomentar tres competències crítiques en els estudiants que els permetin adequar-se a aquest nou entorn amb el 2020 a l’horitzó:

imatge-post-005-future-of-jobs-report

L’alfabetització en mitjans

Als centres de formació cal la presència d’educadors especialitzats en alfabetització mediàtica, ciutadania digital i potenciadors de l’ús de les xarxes socials a les aules. Els estudiants i ciutadans han d’aprendre a analitzar i sintetitzar les diferents opinions i històries presentades pel gran ventall de mitjans ara disponibles a través de televisors, ordinadors, tabletes i telèfons. Han d’aprendre a llegir críticament, deconstruir i avaluar la credibilitat, validesa i fiabilitat de la informació. Els  docents han d’assegurar-se de què poden ajudar els alumnes a construir el pensament crític, la lectura i les habilitats d’escolta necessàries per donar sentit a tot i després prendre decisions ben informades.

El pensament computacional

No ha de confondre’s amb l’alfabetització informàtica. Es refereix als processos de pensament i sistemes lògics associats a la codificació i programació. Suposa que no només tenen la fluïdesa i l’alfabetització amb la tecnologia, sinó també una comprensió de com aprofitar aquestes capacitats funcionals en formes noves i adaptatives.

L’empatia

Cada vegada més es parla de la creixent importància de la intel·ligència emocional i l’empatia. Com la tecnologia continua avançant, caldrà prendre decisions ètiques sobre com utilitzar-la, com interactuar dins dels seus paràmetres i com connectar-se amb els altres. Sense l’empatia, no seran capaços de comprendre realment els problemes, buscar solucions creatives o considerar la col·laboració amb altres individus.

Si veritablement es vol preparar els joves per a les demandes econòmiques i socials de 2020, cal abordar no només els estudiants, sinó  també els pares, germans, veïns i membres de la comunitat que poden influir en el seu desenvolupament com a ciutadans.

Comments are closed.