Educació 3.0, Formació Professional

Projectes. Noves formes d’aprenentatge

 

Una nova modalitat d’ensenyament envaeix les aules de Finlàndia i planteja un model des de la perspectiva de l’estudiant: el Phenomenon Based Learning (PhBL) o Aprenentatge Basat en Projectes (ABP).

Es tracta de l’aprenentatge basat en fenòmens o projectes temàtics interdisciplinars. En aquest nou esquema, no existeixen regles estrictes i, en canvi, es busca promoure la creativitat i la imaginació dels estudiants a través de l’estudi de situacions de la vida real.

Això modifica la planificació d’adquisició de coneixements, competències i habilitats atorgant a l’alumnat una posició activa respecte del seu propi aprenentatge. Els estudiants observen, analitzen i recopilen informació sobre un tema del context real on viuen que sigui del seu interès: economia, medi ambient, tecnologia, ciència, entre altres. Investiguen i aprofundeixen sobre la qüestió i alhora aporten la seva interpretació dels fets. La gran diferència d’aquest mètode radica en què en comptes d’enfocar-se en matèries convencionals i aïllades com les matemàtiques o les ciències, l’aprenentatge gira entorn de successos d’actualitat extrets del món real. Aquesta metodologia pretén desenvolupar habilitats importants per al futur com la comunicació, la col·laboració, la creativitat, el pensament crític i crear una visió global de l’entorn.

Canvis en el sistema educatiu finès

Aquesta modalitat d’ensenyament està sent introduïda a Finlàndia aquest 2016. Sobta que el país nórdic que té el sistema educatiu considerat el millor del planeta es plantegi aquest canvi de rumb. Les autoritats el justifiquen afirmant que la forma tradicional d’educació no està preparant els estudiants per al futur, ja que necessitaran un pensament transdisciplinar, mirar els problemes amb diferents perspectives, afrontar-los i usar diferents eines per resoldre’ls.

Ara bé, la nova metodologia ja ha començat a ser implementada també a casa nostra des de fa un temps. Els juesuïtes han eliminat de les seves aules les assignatures, els exàmens i els horaris a les seves escoles de Catalunya.

De professors a assessors

La implantació del Phenomenon Learning suposa que el rol dels docents sigui també diferent al del format habitual de classes: són més assessors i orientadors. Els alumnes passen a tenir un rol més actiu, ja que són ells els qui proposen com abordar el tema i els professors brinden retroalimentació amb base en les idees que cadascun d’ells desenvolupa. Ja no tenen el control d’antany sobre els seus cursos i han d’aprendre a treballar de forma col·laborativa amb els seus alumnes i altres docents.

Per descomptat, la tecnologia ocupa un lloc important en l’aprenentatge basat en fenòmens. Es poden utilitzar diferents entorns, no només el físic, per la qual cosa la combinació amb espais digitals, així com altres metodologies (flipped classrom, blended learning…) és habitual.

imatge-post-0004-un-vistazo-al-futuro-del-aprendizaje-2theflippedclassroom.es

PhBL a la Formació Professional

Les primeres experiències en la implementació del Phenomenon Based Learning vénen de l’educació infantil i primària. La incògnita és si té validesa i és aplicable en posteriors nivells de formació.

En el cas dels centres de Formació Professional es planteja un gran repte: l’encaix d’aquesta nova metodologia en uns estudis concebuts per donar als seus estudiants accés directe al mercat laboral. El treball a través de fenòmens o projectes és una clara oportunitat educativa ja que permet treballar des de i per a la realitat laboral situant els alumnes al centre d’aquesta metodologia d’ensenyament-aprenentatge, aprenent a través de la pràctica i entremesclant conceptes de diferents assignatures, sense compartiments estancs, sinó segons el que la realitat requereix.

A Centre d’Estudis Politècnics, els darrers cursos, estem treballant en aquesta direcció. El centre està en plena immersió en l’Educació 3.0, el nostre projecte d’innovació pedagògica, totalment en línia amb l’aprenentatge basat en fenòmens.