Borsa de treball

  • Servei per alumnes, exalumnes i empreses

    Possibilitat real d’inserció al mercat laboral

El departament de Borsa de Treball, es un servei que ofereix Centre d’Estudis Politècnics, tant als alumnes i ex-alumnes que han cursat amb nosaltres els seus estudis, com a les empreses i/o entitats que necessitin cobrir una vacant laboral.

PER QUÈ UN DEPARTAMENT DE BORSA DE TREBALL?

L’objectiu d’aquest servei és:

A) Als alumnes: Donar la possibilitat real d’inserir-se en el mercat laboral, dintre del seu àmbit professional.

B) A les empreses: Proporcionar currículums de candidats/es amb una recent titulació en les especialitats que impartim, i amb una experiència mínima de 4 mesos, donat que són alumnes que han participat en la realització de pràctiques a empreses, durant els seus estudis.

També oferim la possibilitat d’assessorar a les empreses en les millors alternatives contractuals per a aquest candidats, i resoldre dubtes de caire laboral.

INSCRIPCIÓ A LA BORSA DE TREBALL

Els interessats/des en participar en la nostra borsa, heu d’enviar el CV amb fotografia en format PDF a l’adreça fct@cepnet.net

DEMANDES LABORALS D’EMPRESES

Les empreses interessades en contractar persones de la nostra borsa de treball han d’enviar les dades de la seva sol·licitud a l’adreça fct@cepnet.net