Carta del director general

Ens trobem en un món canviant, on moltes de les ocupacions laborals actuals estan immerses en transformacions profundes, d’altres estan en vies de desaparició i d’altres, moltíssimes, estan per aparèixer. Davant d’aquest panorama, l’obligació que tenim els centres formatius és la de preparar als nostres alumnes per poder fer front a aquests immensos reptes que sense dubte es trobaran. Ara bé, per fer-ho amb garanties, els primers que hem de canviar i adaptar-nos a aquesta realitat som els mateixos centres.

El 19 de juny d’aquest 2015, es va aprovar al Parlament de Catalunya la Llei de formació i qualificació professional de Catalunya, que segons la consellera Rigau  “ha de permetre donar una resposta integral a totes les necessitats de formació i qualificació professional de les persones i de les empreses”.

Amb aquesta llei es crea un sistema per donar resposta als reptes de futur que suposa un canvi del model productiu, l’aposta per una economia basada en el coneixement, la internacionalització dels mercats i l’establiment dels requeriments de qualificació professional. És també objectiu de la llei formar com a part de la solució per qualificar als joves, requalificar als adults i impulsar la reactivació econòmica.

La llei determina una xarxa integrada per centres educatius, empreses i entitats, i es creen els centres d’FP integrada. Els centres combinaran les ofertes de Formació professional inicial i de Formació professional per a l’ocupació, disposaran del seu consell de formació i empresa, i podran oferir serveis de transferència tecnològica a les empreses.

Aquest tipus de centre quadra a la perfecció amb l’estratègia que Centre d’Estudis Politècnics s’ha marcat. Ara bé, per aconseguir desenvolupar el màxim potencial de l’alumnat, ens hem d’implicar tots: els centres educatius, amb la direcció i el personal docent i no decent amb uns objectius comuns, també els alumnes i les seves famílies, les empreses, l’entorn …  i la societat en general.

Ha arribat el moment que la formació professional i la formació per als treballadors de les empreses ha d’aportar aquell tret diferencial a la indústria per tal que el país afronti el futur amb el màxim de garanties, i la innovació, la productivitat i el talent formin part del dia a dia de l’empresa.

 

XAVIER VALERA

Director General