Carta del director

Ens trobem en un món canviant, on moltes de les ocupacions laborals actuals estan immerses en transformacions profundes, d’altres estan en vies de desaparició i d’altres, moltíssimes, estan per aparèixer. Davant d’aquest panorama, l’obligació que tenim els centres formatius és la de preparar als nostres alumnes per poder fer front a aquests immensos reptes que sense dubte es trobaran. Ara bé, per fer-ho amb garanties, els primers que hem de canviar i adaptar-nos a aquesta realitat som els mateixos centres.

Els centres de formació professional, tenim l’obligació no només de formar els alumnes i les alumnes en aspectes tècnics i específics de l’especialitat que hagin escollit, sinó sobretot devem esforçar-nos per preparar-los per afrontar amb total garantia la seva relació amb el món professional i també social.

Ara bé, per aconseguir desenvolupar el màxim potencial de l’alumnat, ens hem d’implicar tots: els centres educatius, amb la direcció i el personal docent i no docent amb uns objectius comuns, també els alumnes i les seves famílies, l’entorn que ens envolta i la societat en general.

Centre d’Estudis Politècnics vol anar més enllà i aconseguir ser un centre de formació que acompanyi a la persona al llarg de tot el seu creixement, personal i professional. D’aquí que hagi dissenyat un projecte estratègic, que gira entorn de diferents modalitats de formació: presencial, a distància, complementària, continua i per a empresa.

Diverses línies d’actuació, com són el Projecte Edu 3.0, el Programa Erasmus +, l’Escola d’Idiomes, el Servei d’Assessorament i Reconeixement i la Borsa de Treball pròpia, ajuden a assolir aquests objectius.

La nostra fita és aconseguir la integració perfecta de l’alumne amb l’empresa, amb el seu projecte de vida i professional, amb la societat, en definitiva assegurar un futur amb les millors condicions possibles per a tothom.

XAVIER VALERA
Director