Curs d’anglès per empreses

Al Centre d’Estudis Politècnics estem en contacte amb el teixit empresarial col·laborant contínuament amb la formació en centres de treball de l’alumnat. Aquest contacte constant ens porta a estar actualitzats i així, tenir molt presents les necessitats i demandes de cada sector. En aquest sentit, i aprofitant l’experiència de 50 anys en formació professional, oferim també formació transversal en matèria d’anglès a totes aquelles empreses que estiguin interessades.

La secció del Politècnics Languages és un producte molt concret que va dirigit als treballadors en actiu que necessiten reforçar l’anglès per motius laborals. D’aquesta manera podem adaptar la formació a un anglès més tècnic i concret a les necessitats del sector de l’empresa.

  • Tipus de curs

Ens adaptem a qualsevol necessitat que tingui l’empresa. El curs es podrà fer presencialment a les nostres instal·lacions o bé a la vostra empresa.

  • Bonificació de la formació

Teniu la possibilitat de bonificar-vos la formació mitjançant les quotes a la Seguretat Social. Ens encarreguem nosaltres mateixos d’executar tota la tramitació.

0 comentaris

Curs d’anglès presencial

Al Politecnics hem dissenyat aquest curs d’anglès amb l’objectiu que puguis avançar un nivell en els nou mesos que dura el curs adquirint: comprensió lectora, comprensió auditiva, expressió escrita i expressió i interacció oral. Tot el professorat és nadiu i les classes tenen com a màxim 10 alumnes per garantir el complet aprofitament del curs.

  • Certificació

Al finalitzar el curs obtindràs un certificat de notes del Politècnics, però a més, si finalitzes el B1, B2 o B2+  tindràs la possibilitat d’obtenir una Certificació oficial de la Universitat d’Oxford, amb la realització del “Oxford Test of English”

  • Nivells que impartim

A1 – A2 – A2/B1 – B1 – B2 – B2+ – C1

Si no saps quin nivell tens, no et preocupis. Et farem sense cap mena de cost ni compromís les proves de nivell escrita i oral

  • Horaris

Dimarts i dijous de 14:30 a 16:00 hores

Dimarts i dijous de 17:30 a 19:00 hores

Dimarts i dijous de 19:00 a 20:30 hores

  • Preus

El curs te una durada de 9 mesos, d’octubre fins al juny

La matrícula és gratuïta

Preu mensual: 105 euros

Preu trimestral: 290 euros

0 comentaris

Curs específic per a l’accés als cicles de Grau Superior (CPIS)

A Centre d’Estudis Politècnics estem sempre molt atents a les darreres tendències pedagògiques per adaptar-les constantment a la nostra realitat.
Per aquest motiu, estem dissenyant per a la nostra formació presencial, un entorn flexible on cada persona pugui créixer tenint en compte les seves pròpies circumstàncies, sempre amb la voluntat d’acompanyar i guiar a l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge.
Més enllà d’adquirir les capacitats tècniques de cada formació, el que perseguim és que cada estudiant tingui l’oportunitat de desenvolupar les habilitats que li donen un valor afegit com a persona. Un valor personal, propi i intransferible que l’acompanyarà tota la seva vida.
Estem treballant perquè les nostres accions, a tots els nivells, estiguin dissenyades i dirigides a potenciar la sociabilitat, la responsabilitat, l’autonomia i l’excel·lència de l’estudiant.

0 comentaris

Curs de preparació a la Prova d’Accés Restringida que permet accedir a un Cicle de Grau Superior

A Centre d’Estudis Politècnics estem sempre molt atents a les darreres tendències pedagògiques per adaptar-les constantment a la nostra realitat.
Per aquest motiu, estem dissenyant per a la nostra formació presencial, un entorn flexible on cada persona pugui créixer tenint en compte les seves pròpies circumstàncies, sempre amb la voluntat d’acompanyar i guiar a l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge.
Més enllà d’adquirir les capacitats tècniques de cada formació, el que perseguim és que cada estudiant tingui l’oportunitat de desenvolupar les habilitats que li donen un valor afegit com a persona. Un valor personal, propi i intransferible que l’acompanyarà tota la seva vida.
Estem treballant perquè les nostres accions, a tots els nivells, estiguin dissenyades i dirigides a potenciar la sociabilitat, la responsabilitat, l’autonomia i l’excel·lència de l’estudiant.

Una forma d’accedir a un cicle de Grau superior és mitjançant la Prova d’accés. Centre d’Estudis Politècnics és un centre autoritzat per fer la preparació de la prova.

0 comentaris

Curs de preparació a la Prova d’Accés a Grau Superior

Una forma d’accedir a un cicle de Grau superior és mitjançant la Prova d’accés. Centre d’Estudis Politècnics és un centre autoritzat per fer la preparació de la prova i això es tradueix en què pot atorgar un certificat d’aprofitament del curs sempre que els alumnes tinguin una assistència mínima del 80% i es presentin i superin els exàmens trimestrals o diferents proves avaluadores amb una nota final igual o superior a 5. Aquesta qualificació final es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la puntuació total obtinguda a l’examen oficial de la prova d’accés si aquest s’ha superat amb una qualificació igual o superior a 4.
Els professors, al principi del curs, t’orientem i informem sobre els cicles superiors existents, quins són els més adients segons els teus interessos i la teva personalitat, i t’ ajudem a triar les assignatures específiques que hauries de cursar per tal de fer el grau superior que desitges.

0 comentaris