Cursos gratis

Anglès per empreses

Al Centre d’Estudis Politècnics estem en contacte amb el teixit empresarial col·laborant contínuament amb la formació en centres de treball de l’alumnat. Aquest contacte constant ens porta a estar actualitzats i així, tenir molt presents les necessitats i demandes de cada sector. En aquest sentit, i aprofitant l’experiència de 50 anys en formació professional, oferim també formació transversal en matèria d’anglès a totes aquelles empreses que estiguin interessades.

La secció del Politècnics Languages és un producte molt concret que va dirigit als treballadors en actiu que necessiten reforçar l’anglès per motius laborals. D’aquesta manera podem adaptar la formació a un anglès més tècnic i concret a les necessitats del sector de l’empresa.

 • Tipus de curs

Ens adaptem a qualsevol necessitat que tingui l’empresa. El curs es podrà fer presencialment a les nostres instal·lacions o bé a la vostra empresa.

 • Bonificació de la formació

Teniu la possibilitat de bonificar-vos la formació mitjançant les quotes a la Seguretat Social. Ens encarreguem nosaltres mateixos d’executar tota la tramitació.

0 comentaris

Formació contínua

La formació constitueix un valor estratègic prioritari en els processos de canvi tecnològic, econòmic i social, i és per això un instrument essencial per l’estabilitat en l’ocupabilitat i la cohesió social.

És clau habilitar les persones per adquirir noves qualificacions i adaptar-se a les noves condicions i als canvis de la seva carrera professional.

El Centre d’Estudis Politècnics organitza cursos per a treballadors/es en actiu i desocupats/ades amb l’objectiu d’oferir una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, permeti la promoció professional i millori l’ocupabilitat. Aquests cursos són subvencionats i, per tant, gratuïts.

Oferta de formació contínua actual:
 • Curs d’Anglès, nivell A2 (elementary)

  • Curs d’Anglès, nivell A2
  • 150 hores de durada
  • Dilluns, dimecres i divendres de 18 a 20:30 h
  • Destinat a treballadors/es en actiu i desocupats/ades
  • Inici previst del curs: mitjans de gener del 2020

📥 Més informació

 • Curs de Community manager

  • Curs de Community Manager
  • 50 hores de durada
  • Dimarts i dijous de 18 a 20:30 h
  • Destinat a treballadors/es en actiu i desocupats/ades
  • Inici previst del curs: mitjans de gener del 2020

📥 Més informació

0 comentaris

Curs específic per a l’accés als cicles de Grau Superior (CPIS)

A Centre d’Estudis Politècnics estem sempre molt atents a les darreres tendències pedagògiques per adaptar-les constantment a la nostra realitat.
Per aquest motiu, estem dissenyant per a la nostra formació presencial, un entorn flexible on cada persona pugui créixer tenint en compte les seves pròpies circumstàncies, sempre amb la voluntat d’acompanyar i guiar a l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge.
Més enllà d’adquirir les capacitats tècniques de cada formació, el que perseguim és que cada estudiant tingui l’oportunitat de desenvolupar les habilitats que li donen un valor afegit com a persona. Un valor personal, propi i intransferible que l’acompanyarà tota la seva vida.
Estem treballant perquè les nostres accions, a tots els nivells, estiguin dissenyades i dirigides a potenciar la sociabilitat, la responsabilitat, l’autonomia i l’excel·lència de l’estudiant.

0 comentaris

Curs de preparació a la Prova d’Accés Restringida que permet accedir a un Cicle de Grau Superior

A Centre d’Estudis Politècnics estem sempre molt atents a les darreres tendències pedagògiques per adaptar-les constantment a la nostra realitat.
Per aquest motiu, estem dissenyant per a la nostra formació presencial, un entorn flexible on cada persona pugui créixer tenint en compte les seves pròpies circumstàncies, sempre amb la voluntat d’acompanyar i guiar a l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge.
Més enllà d’adquirir les capacitats tècniques de cada formació, el que perseguim és que cada estudiant tingui l’oportunitat de desenvolupar les habilitats que li donen un valor afegit com a persona. Un valor personal, propi i intransferible que l’acompanyarà tota la seva vida.
Estem treballant perquè les nostres accions, a tots els nivells, estiguin dissenyades i dirigides a potenciar la sociabilitat, la responsabilitat, l’autonomia i l’excel·lència de l’estudiant.

Una forma d’accedir a un cicle de Grau superior és mitjançant la Prova d’accés. Centre d’Estudis Politècnics és un centre autoritzat per fer la preparació de la prova.

0 comentaris

Curs de preparació a la Prova d’Accés a Grau Superior

Una forma d’accedir a un cicle de Grau superior és mitjançant la Prova d’accés. Centre d’Estudis Politècnics és un centre autoritzat per fer la preparació de la prova i això es tradueix en què pot atorgar un certificat d’aprofitament del curs sempre que els alumnes tinguin una assistència mínima del 80% i es presentin i superin els exàmens trimestrals o diferents proves avaluadores amb una nota final igual o superior a 5. Aquesta qualificació final es multiplicarà pel coeficient 0,20 i s’afegirà a la puntuació total obtinguda a l’examen oficial de la prova d’accés si aquest s’ha superat amb una qualificació igual o superior a 4.
Els professors, al principi del curs, t’orientem i informem sobre els cicles superiors existents, quins són els més adients segons els teus interessos i la teva personalitat, i t’ ajudem a triar les assignatures específiques que hauries de cursar per tal de fer el grau superior que desitges.

0 comentaris