Activitats Comercials

A Centre d’Estudis Politècnics estem sempre molt atents a les darreres tendències pedagògiques per adaptar-les constantment a la nostra realitat.
Per aquest motiu, estem dissenyant per a la nostra formació presencial, un entorn flexible on cada persona pugui créixer tenint en compte les seves pròpies circumstàncies, sempre amb la voluntat d’acompanyar i guiar a l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge.
Més enllà d’adquirir les capacitats tècniques de cada formació, el que perseguim és que cada estudiant tingui l’oportunitat de desenvolupar les habilitats que li donen un valor afegit com a persona. Un valor personal, propi i intransferible que l’acompanyarà tota la seva vida.
Estem treballant perquè les nostres accions, a tots els nivells, estiguin dissenyades i dirigides a potenciar la sociabilitat, la responsabilitat, l’autonomia i l’excel·lència de l’estudiant.

Activitats comercials és el cicle de grau mitjà ideal per a aquells joves que volen fer del comerç la seva professió. Per a aquells que volen dotar-se de coneixements, recursos i tècniques que els permetin desenvolupar una gestió eficaç dels negocis comercials de manera que siguin capaços de satisfer les necessitats dels seus clients. Per a aquells que els agrada el tracte amb les persones i el treball en equip. Tant per a aquells que veuen la seva activitat professional al comerç més convencional com per aquells altres que aposten pel comerç a Internet.

DURADA DEL CICLE

Durada dels estudis: 2.000 hores

 • 1.650 hores en el centre educatiu
 • 350 hores en el centre de treball (pràctiques)

2 cursos acadèmics

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Dinamització del punt de venda
 • Gestió de compres
 • Gestió d’un petit comerç
 • Processos de venda
 • Serveis d’atenció comercial
 • Tècniques de magatzem
 • Venda tècnica
 • Anglès
 •  Aplicacions informàtiques per al comerç
 • Comerç electrònic
 • Màrqueting en l’activitat comercial
 • Formació i orientació laboral
 • Síntesi d’activitats comercials
 • Formació en centres de treball

DE QUÈ TREBALLARÀS?

 • Venedor/a
 • Venedor/a tècnic/a
 • Representant comercial
 • Orientador/a comercial
 • Promotor/a
 • Televenedor/a
 • Venda a distància
 • Teleoperador/a (centre d’atenció telefònica)
 • Informació/atenció al client
 • Caixer/a o reposador/a
 • Operador/a de centre d’atenció multicanal
 • Administrador/a de continguts en línia
 • Comerciant de botiga
 • Gerent de petit comerç
 • Tècnic/a en gestió d’estocs i magatzem
 • Cap de magatzem
 • Responsable de recepció de mercaderies
 • Responsable d’expedició de mercaderies
 • Tècnic/a en logística de magatzems
 • Tècnic/a d’informació/atenció al client en empreses

ON TREBALLARÀS?

En qualsevol sector productiu dins de l’àrea de comercialització o a les diferents seccions d’establiments comercials, duent a terme activitats de venda de productes i/o serveis a través de diferents canals de comercialització o bé fent funcions d’organització i gestió del seu propi comerç.

PRÀCTIQUES A L’EMPRESA

Són pràctiques i estades formatives no laborals a les empreses, que realitza l’alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

Els objectius principals de la formació pràctica en centres de treball són:

 • Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.
 • Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.
 • Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball

REQUERIMENTS D’ACCÉS A UN CICLE DE GRAU MITJÀ

S’ha de complir un dels requisits següents

 • disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària,
 • disposar del títol d’FP1 (o equivalent),
 • tenir el segon de BUP aprovat,
 • haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà (CAM)
 • superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o
 • superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

CONTINUAR ESTUDIANT

En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica o bé es pot

 • cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà,
 • accedir a un cicle formatiu de grau superior, si es té el títol de batxillerat (tenint en compte les convalidacions que facilita el fet d’haver cursat un cicle formatiu de grau mitjà), o
 • accedir a un cicle formatiu de grau superior (un cop superada la prova d’accés).