Grau Mitjà Gestió Administrativa

Perquè potser tu crearàs la teva pròpia empresa, el teu futur té un present: Gestió Administrativa.
Si t’agradaria aprendre a gestionar una empresa, a saber com funciona per dintre, a gestionar factures, cobraments, pagaments, els diners en efectiu i els del compte bancari, nòmines, contractes, comptabilitat, etc., aquest és el cicle de grau mitjà que t’interessa. A més amb l’aprenentatge de tècniques de comunicació per tal de garantir un millor tarannà per tractar amb clients, proveïdors, bancs, Administracions Públiques, treballadors, etc., tots ells elements imprescindibles en el dia a dia de qualsevol empresa.

DURADA DEL CICLE

Durada dels estudis: 2.000 hores

 • 1.650 hores en el centre educatiu
 • 350 hores en el centre de treball (pràctiques)

2 curs acadèmics

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Comunicació empresarial i atenció al client
 • Operacions administratives de compravenda
 • Empresa i administració
 • Tractament informàtic de la informació
 • Tècnica comptable
 • Operacions administratives de recursos humans
 • Tractament de la documentació comptable
 • Anglès
 • Empresa a l’aula
 • Operacions auxiliars de gestió de tresoreria
 • Operacions administratives de suport
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball

DE QUÈ TREBALLARÀS?

 • Auxiliar administratiu/iva
 • Ajudant d’oficina
 • Auxiliar administratiu/iva de cobraments i pagaments
 • Administratiu/iva comercial
 • Auxiliar administratiu/iva de gestió de personal
 • Auxiliar administratiu/iva de les administracions públiques
 • Recepcionista
 • Empleat/ada d’atenció al client
 • Empleat/ada de tresoreria
 • Empleat/ada en mitjans de pagament

ON TREBALLARÀS?

En grans, mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, però particularment

en el sector dels serveis, i en administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d’administració i gestió d’empreses i institucions i atenent a clients i clientes i a la ciutadania.

PRÀCTIQUES A L’EMPRESA

Són pràctiques i estades formatives no laborals a les empreses, que realitza l’alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

Els objectius principals de la formació pràctica en centres de treball són:

 • Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.
 • Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.
 • Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball

REQUERIMENTS D’ACCÉS A UN CICLE DE GRAU MITJÀ

S’ha de complir un dels requisits següents

 • Disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària,
 • Disposar del títol d’FP1 (o equivalent),
 • Tenir el segon de BUP aprovat,
 • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà (CAM)
 • Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o
 • Superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

CONTINUAR ESTUDIANT

En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica o bé es pot

 • Cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà,
 • Accedir a un cicle formatiu de grau superior, si es té el títol de batxillerat (tenint en compte les convalidacions que facilita el fet d’haver cursat un cicle formatiu de grau mitjà), o
 • Accedir a un cicle formatiu de grau superior (un cop superada la prova d’accés).