Grau Superior Administració i Finances

A tots els sectors d’activitat calen persones ben formades, versàtils i capaces de gestionar el complex entramat de tasques que l’empresa, de qualsevol sector i mida, precisa. El tècnic superior en administració i finances és un titulat preparat per a gestionar i organitzar l’administració de l’empresa, amb capacitat i formació adequades per a ser un i professional de suport imprescindible per a la Direcció i la Gerència. Està familiaritzat amb els processos comercials, financers i comptables, amb la gestió dels Recursos Humans, a més de tenir amplis coneixements fiscals, mercantils i laborals i capacitat d’adaptar-se a les normatives en constant evolució. Tanmateix la seva preparació és compatible amb la funció pública i les seves variades competències.
El Cicle Superior d’Administració i Finances és també un bon punt de partida per a continuar amb estudis universitaris en un important ventall de Graus, amb un nombre interessant de convalidacions.

DURADA DEL CICLE

Durada dels estudis: 2.000 hores

1.650 hores en el centre educatiu

350 hores en el centre de treball (pràctiques)

2 cursos acadèmics

QUÈ ESTUDIARÀS?

Gestió de la documentació jurídica i empresarial

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Ofimàtica i procés de la informació

Procés integral de l’activitat comercial

Comunicació i atenció al client

Anglès

Gestió de recursos humans

Gestió financera

Comptabilitat i fiscalitat

Gestió logística i comercial

Simulació empresarial

Projecte d’administració i finances

Formació i orientació laboral

Formació en centres de treball

DE QUÈ I ON TREBALLARÀS?

Administratiu/iva d’oficina

Administratiu/iva comercial

Administratiu/iva financer/a

Administratiu/iva comptable

Administratiu/iva de logística

Administratiu/iva de banca i d’assegurances

Administratiu/iva de recursos humans

Administratiu/iva de l’administració pública

Administratiu/iva d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories

Tècnic/a en gestió de cobraments

Responsable d’atenció al client

En grans, mitjanes o petites empreses, a qualsevol sector d’activitat, particularment al sector serveis, així com en les administracions públiques portant a terme tasques administratives de gestió i assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal per oferir un servei d’atenció als clients i als ciutadans; realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l’arxivament i les comunicacions de l’empresa.

PRÀCTIQUES A L’EMPRESA

Són pràctiques i estades formatives no laborals a les empreses, que realitza l’alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

Els objectius principals de la formació pràctica en centres de treball són:

Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.

Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.

Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball

PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER

Erasmus+ és un programa, a través del qual, l’alumnat té l’oportunitat de cursar part dels seus estudis a l’estranger, o de fer pràctiques laborals a empreses estrangeres, amb una beca de la Unió Europea.

Gràcies a la mobilitat internacional, l’alumne:

  • Coneixerà noves formes de treball i altres cultures,

  • Adquirirà habilitats profitoses per al seu futur laboral,

  • Millorarà el seu coneixement de llengua estrangera,

  • Millorarà la seva ocupabilitat i

  • Guanyarà maduresa, tolerància i iniciativa.

Quins són els països de destí?

Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia, Suïssa, Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca, Turquia, Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i Macedònia.

Centre d’Estudis Politècnics disposa d’un departament internacional que

  • Es farà càrrec del seguiment i suport lingüístic de l’alumnat,

  • Buscarà les empreses i les Institucions d’Educació Superior on l’alumnat podrà fer pràctiques o cursar part dels seus estudis i

  • Gestionarà el reconeixement acadèmic de l’estada dels estudiants per formació o pràctiques en els seus expedients acadèmics.

Si vols més informació, clica aquí

REQUERIMENTS D’ACCÉS A UN CICLE DE GRAU SUPERIOR

S’ha de complir un dels requisits següents

disposar del títol de batxillerat,

haver superat el COU,

tenir el títol d’FP2,

haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (CAS)

superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior, o

superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

I DESPRÈS QUÈ?

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica o bé es pot

cursar un altre cicle formatiu de grau superior,

accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau; com a criteri de prioritat en l’admissió, es consideraran preferents els cicles formatius relacionats amb les mateixes branques de coneixement,

per a l’alumnat que hagi superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris.