Grau Superior Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments

El turisme d’oci, de negocis, de salut, esportiu…, és un sector en alça que busca dia a dia persones qualificades i especialitzades capaces de crear una ruta turística personalitzada, de fer una reserva (AMADEUS: tindràs diploma acreditatiu), d’organitzar i gestionar un congrés, una passarel·la de moda, una fira, un festival de música…, sempre responent a les necessitats dels clients (viatgers, esportistes, artistes, executius, etc.).
No ho dubtis el teu present té un futur: Agències de viatges i gestió d’esdeveniments.

DURADA DEL CICLE

Durada dels estudis: 2.000 hores

1.650 hores en el centre educatiu

350 hores en el centre de treball (pràctiques)

2 cursos acadèmics

QUÈ ESTUDIARÀS?

Protocol i relacions públiques

Màrqueting turístic

Destinacions turístiques

Gestió de productes turístics

Venda de serveis turístics

Direcció d’entitats d’intermediació turística

Primera llengua estrangera: anglès

Segona llengua estrangera

Projecte d’agències de viatges i gestió d’esdeveniments

Formació i orientació laboral

Estructura del mercat turístic

Recursos turístics

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació en centres de treball

DE QUÈ I ON TREBALLARÀS?

Cap d’oficina en agència de viatges

Cap de departament en agència de viatges

Agent de viatges

Consultor/a de viatges

Organitzador/a d’esdeveniments

Venedor/a de serveis de viatge i viatges programats

Promotor/a comercial de viatges i serveis turístics

Empleat/ada del departament de reserves

En el sector turístic, en el subsector d’agències de viatges detallistes, majoristes i majoristes detallistes i també en agències especialitzades en recepció i esdeveniments

Es tracta de treballadors i treballadores que, pel seu compte o per compte d’altri, gestionen una agència de viatges o d’esdeveniments o que, per compte d’altri, exerceixen l’activitat professional com a personal empleat o caps d’oficina i de departament en les àrees funcionals següents:

Administració

Reserves

Productes

Venda de serveis, de productes turístics i d’esdeveniments

PRÀCTIQUES A L’EMPRESA

Són pràctiques i estades formatives no laborals a les empreses, que realitza l’alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

Els objectius principals de la formació pràctica en centres de treball són:

Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.

Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.

Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball

PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER

Erasmus+ és un programa, a través del qual, l’alumnat té l’oportunitat de cursar part dels seus estudis a l’estranger, o de fer pràctiques laborals a empreses estrangeres, amb una beca de la Unió Europea.

Gràcies a la mobilitat internacional, l’alumne:

  • Coneixerà noves formes de treball i altres cultures,

  • Adquirirà habilitats profitoses per al seu futur laboral,

  • Millorarà el seu coneixement de llengua estrangera,

  • Millorarà la seva ocupabilitat i

  • Guanyarà maduresa, tolerància i iniciativa.

Quins són els països de destí?

Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia, Suïssa, Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca, Turquia, Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i Macedònia.

Centre d’Estudis Politècnics disposa d’un departament internacional que

  • Es farà càrrec del seguiment i suport lingüístic de l’alumnat,

  • Buscarà les empreses i les Institucions d’Educació Superior on l’alumnat podrà fer pràctiques o cursar part dels seus estudis i

  • Gestionarà el reconeixement acadèmic de l’estada dels estudiants per formació o pràctiques en els seus expedients acadèmics.

Si vols més informació, clica aquí

REQUERIMENTS D’ACCÉS A UN CICLE DE GRAU SUPERIOR

S’ha de complir un dels requisits següents

disposar del títol de batxillerat,

haver superat el COU,

tenir el títol d’FP2,

haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (CAS)

superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior, o

superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

I DESPRÈS QUÈ?

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica o bé es pot

cursar un altre cicle formatiu de grau superior,

accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau; com a criteri de prioritat en l’admissió, es consideraran preferents els cicles formatius relacionats amb les mateixes branques de coneixement,

per a l’alumnat que hagi superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris.