Grau Superior Comerç Internacional

A grans trets, la feina principal del Tècnic/a superior en comerç internacional consisteix en planificar i gestionar els processos d’importació/exportació introducció i expedició de mercaderies, aplicant la legislació vigent, en el marc dels objectius i procediments establerts.

DURADA DEL CICLE

Durada dels estudis: 2.000 hores

1.650 hores en el centre educatiu

350 hores en el centre de treball (pràctiques)

2 cursos acadèmics

QUÈ ESTUDIARÀS?

Transport internacional de mercaderies

Gestió econòmica i financera de l’empresa

Logística d’emmagatzematge

Gestió administrativa del comerç internacional

Sistema d’informació de mercats

Màrqueting internacional

Negociació internacional

Finançament internacional

Mitjans de pagament internacionals

Comerç digital internacional

Anglès

Segona llengua estrangera

Projecte de comerç internacional

Formació i orientació laboral

Formació en centres de treball

DE QUÈ I ON TREBALLARÀS?

Tècnic/a en comerç exterior

Tècnic/a d’operacions exteriors d’entitats financeres i asseguradores

Tècnic/a en administració de comerç internacional

Assistent/a i adjunt/a de comerç internacional

Agent de comerç internacional

Tècnic/a de màrqueting internacional

Tècnic/a de màrqueting digital internacional

Tècnic/a de venda internacional

Assistent/a al departament d’operacions comercials internacionals

Transitari/ària

Consignatari/ària de vaixells

Operador/a logístic/a

Cap de magatzem

Tècnic/a en logística del transport

Coordinador/a logístic/a

Tècnic/a en logística inversa

En empreses de qualsevol sector productiu i, principalment, del sector del comerç i màrqueting públic i privat, fent funcions de planificació, organització, gestió i assessorament d’activitats de comerç internacional.

PRÀCTIQUES A L’EMPRESA

Són pràctiques i estades formatives no laborals a les empreses, que realitza l’alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

Els objectius principals de la formació pràctica en centres de treball són:

Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.

Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.

Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball

PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER

Erasmus+ és un programa, a través del qual, l’alumnat té l’oportunitat de cursar part dels seus estudis a l’estranger, o de fer pràctiques laborals a empreses estrangeres, amb una beca de la Unió Europea.

Gràcies a la mobilitat internacional, l’alumne:

  • Coneixerà noves formes de treball i altres cultures,

  • Adquirirà habilitats profitoses per al seu futur laboral,

  • Millorarà el seu coneixement de llengua estrangera,

  • Millorarà la seva ocupabilitat i

  • Guanyarà maduresa, tolerància i iniciativa.

Quins són els països de destí?

Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia, Suïssa, Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca, Turquia, Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i Macedònia.

Centre d’Estudis Politècnics disposa d’un departament internacional que

  • Es farà càrrec del seguiment i suport lingüístic de l’alumnat,

  • Buscarà les empreses i les Institucions d’Educació Superior on l’alumnat podrà fer pràctiques o cursar part dels seus estudis i

  • Gestionarà el reconeixement acadèmic de l’estada dels estudiants per formació o pràctiques en els seus expedients acadèmics.

Si vols més informació, clica aquí

REQUERIMENTS D’ACCÉS A UN CICLE DE GRAU SUPERIOR

S’ha de complir un dels requisits següents

disposar del títol de batxillerat,

haver superat el COU,

tenir el títol d’FP2,

haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (CAS)

superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior, o

superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

I DESPRÈS QUÈ?

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica o bé es pot

cursar un altre cicle formatiu de grau superior,

accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau; com a criteri de prioritat en l’admissió, es consideraran preferents els cicles formatius relacionats amb les mateixes branques de coneixement,

per a l’alumnat que hagi superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris.