Grau Superior Gestió de Vendes i Espais Comercials

A Centre d’Estudis Politècnics estem sempre molt atents a les darreres tendències pedagògiques per adaptar-les constantment a la nostra realitat.
Per aquest motiu, estem dissenyant per a la nostra formació presencial, un entorn flexible on cada persona pugui créixer tenint en compte les seves pròpies circumstàncies, sempre amb la voluntat d’acompanyar i guiar a l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge.
Més enllà d’adquirir les capacitats tècniques de cada formació, el que perseguim és que cada estudiant tingui l’oportunitat de desenvolupar les habilitats que li donen un valor afegit com a persona. Un valor personal, propi i intransferible que l’acompanyarà tota la seva vida.
Estem treballant perquè les nostres accions, a tots els nivells, estiguin dissenyades i dirigides a potenciar la sociabilitat, la responsabilitat, l’autonomia i l’excel·lència de l’estudiant.

Aquest cicle formatiu, que substitueix el Cicle de Grau Superior de Gestió Comercial i Màrqueting (antiga llei LOGSE), està especialment dissenyat per tal de capacitar a aquelles persones que es volen dedicar a un dels sectors més productius i que més col·laboren en l’economia mundial. Està dirigit a estudiants amb perfils molt diversos, entusiastes del món del comerç i que desitgin ser especialistes en la gestió comercial d’un establiment de qualsevol sector productiu (esportiu, educatiu, cultural, moda…).
És per aquesta raó, que es treballa a fons i amb un sistema molt dinàmic, per tal que l’alumne adquireixi coneixement i pràctica sobre la distribució de productes i serveis, l’organització i animació del punt de venda, tècniques de comunicació i negociació, sempre aplicant criteris de qualitat i amb el màxim aprofitament de les noves tecnologies.

DURADA DEL CICLE

Durada dels estudis: 2.000 hores

1.650 hores en el centre educatiu

350 hores en el centre de treball (pràctiques)

2 cursos acadèmics

QUÈ ESTUDIARÀS?

Aparadorisme i disseny d’espais comercials

Gestió de productes i promocions en el punt de venda

Gestió econòmica i financera de l’empresa

Investigació comercial

Logística d’aprovisionament

Logística d’emmagatzematge

Organització d’equips de venda

Polítiques de màrqueting

Tècniques de venda i negociació

Anglès

Màrqueting digital

Atenció al client, consumidor i usuari

Formació i orientació laboral

Projecte de gestió de vendes i espais comercials

Formació en centres de treball

DE QUÈ I ON TREBALLARÀS?

Cap de vendes

Representant comercial

Agent comercial

Encarregat/ada de botiga

Encarregat/ada de secció d’un comerç

Venedor/a tècnic/a

Coordinador/a de comercials

Supervisor/a de telemàrqueting

Especialista en marxandatge

Aparadorista comercial

Dissenyador/a d’espais comercials

Responsable de promocions punt de venda

Especialista en implantació d’espais comercials

En empreses de qualsevol sector productiu i principalment del sector del comerç i màrqueting públic i privat, duent a terme funcions de planificació, organització i gestió d’activitats de compravenda de productes i serveis, així com de disseny, implantació i gestió d’espais comercials. Per compte propi gestionant la seva empresa realitzant activitats de compravenda

de productes i serveis, o per compte d’altri exercint la seva activitat en el departament de vendes, comercial o de màrqueting.

PRÀCTIQUES A L’EMPRESA

Són pràctiques i estades formatives no laborals a les empreses, que realitza l’alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

Els objectius principals de la formació pràctica en centres de treball són:

Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.

Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.

Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball

PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER

Erasmus+ és un programa, a través del qual, l’alumnat té l’oportunitat de cursar part dels seus estudis a l’estranger, o de fer pràctiques laborals a empreses estrangeres, amb una beca de la Unió Europea.

Gràcies a la mobilitat internacional, l’alumne:

  • Coneixerà noves formes de treball i altres cultures,

  • Adquirirà habilitats profitoses per al seu futur laboral,

  • Millorarà el seu coneixement de llengua estrangera,

  • Millorarà la seva ocupabilitat i

  • Guanyarà maduresa, tolerància i iniciativa.

Quins són els països de destí?

Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia, Suïssa, Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca, Turquia, Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i Macedònia.

Centre d’Estudis Politècnics disposa d’un departament internacional que

  • Es farà càrrec del seguiment i suport lingüístic de l’alumnat,

  • Buscarà les empreses i les Institucions d’Educació Superior on l’alumnat podrà fer pràctiques o cursar part dels seus estudis i

  • Gestionarà el reconeixement acadèmic de l’estada dels estudiants per formació o pràctiques en els seus expedients acadèmics.

Si vols més informació, clica aquí

REQUERIMENTS D’ACCÉS A UN CICLE DE GRAU SUPERIOR

S’ha de complir un dels requisits següents

disposar del títol de batxillerat,

haver superat el COU,

tenir el títol d’FP2,

haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (CAS)

superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior, o

superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

I DESPRÈS QUÈ?

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica o bé es pot

cursar un altre cicle formatiu de grau superior,

accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau; com a criteri de prioritat en l’admissió, es consideraran preferents els cicles formatius relacionats amb les mateixes branques de coneixement,

per a l’alumnat que hagi superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris.