Grau Superior Màrqueting i Publicitat

Aquest cicle formatiu, que substitueix el cicle de Grau Superior de Gestió Comercial i Màrqueting (antiga Llei LOGSE), està específicament pensat per formar professionals del món de l’empresa a través d’un dels sectors més dinàmics i emergents a nivell internacional. Ha estat creat per capacitar a persones amb perfils molt variats que desitgin desenvolupar tasques relacionades amb les polítiques de màrqueting, realitzar estudis de mercat i dissenyar elements de comunicació com publicitat i promocions. Tot sense deixar de banda la vessant digital, per aconseguir que l’alumne sigui vàlid i pugui créixer en àrees de màrqueting i comunicació dins d’empreses de qualsevol sector.
L’organització dels continguts es desenvolupa de forma dinàmica fent que l’alumne adquireixi coneixement i pràctica sobre la gestió econòmica de l’empresa, el llançament de nous productes basant-se en estudis de mercat, l’estudi i disseny de material de comunicació ja sigui offline o online, sempre amb eficiència i professionalitat.

DURADA DEL CICLE

Durada dels estudis: 2.000 hores

1.650 hores en el centre educatiu

350 hores en el centre de treball (pràctiques)

2 cursos acadèmics

QUÈ ESTUDIARÀS?

Atenció al client, consumidor i usuari

Disseny i elaboració de material de comunicació

Gestió econòmica i financera de l’empresa

Investigació comercial

Treball de camp en la investigació comercial

Llançament de productes i serveis

Màrqueting digital

Mitjans i suports de comunicació

Polítiques de màrqueting

Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting

Anglès

Formació i orientació laboral

Projecte de màrqueting i publicitat

Formació en centres de treball

DE QUÈ I ON TREBALLARÀS?

Assistent/a del cap de producte

Tècnic/a de màrqueting

Tècnic/a en publicitat

Tècnic/a en relacions públiques

Organitzador/a d’esdeveniments de màrqueting i comunicació

Auxiliar de mitjans en empreses de publicitat

Controlador/a d’emissió en mitjans de comunicació

Tècnic/a en estudis de mercat i opinió pública

Tècnic/a en treballs de camp

Inspector/a d’enquestadors

Agent d’enquestes i censos

Codificador/a de dades per a investigacions de mercats

En empreses de qualsevol sector productiu i principalment del sector del comerç i màrqueting públic i privat, realitzant funcions de planificació, organització i gestió d’activitats de màrqueting, investigació comercial, publicitat i relacions públiques.

PRÀCTIQUES A L’EMPRESA

Són pràctiques i estades formatives no laborals a les empreses, que realitza l’alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

Els objectius principals de la formació pràctica en centres de treball són:

Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.

Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.

Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball

PRÀCTIQUES A L’ESTRANGER

Erasmus+ és un programa, a través del qual, l’alumnat té l’oportunitat de cursar part dels seus estudis a l’estranger, o de fer pràctiques laborals a empreses estrangeres, amb una beca de la Unió Europea.

Gràcies a la mobilitat internacional, l’alumne:

  • Coneixerà noves formes de treball i altres cultures,

  • Adquirirà habilitats profitoses per al seu futur laboral,

  • Millorarà el seu coneixement de llengua estrangera,

  • Millorarà la seva ocupabilitat i

  • Guanyarà maduresa, tolerància i iniciativa.

Quins són els països de destí?

Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia, Suïssa, Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca, Turquia, Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i Macedònia.

Centre d’Estudis Politècnics disposa d’un departament internacional que

  • Es farà càrrec del seguiment i suport lingüístic de l’alumnat,

  • Buscarà les empreses i les Institucions d’Educació Superior on l’alumnat podrà fer pràctiques o cursar part dels seus estudis i

  • Gestionarà el reconeixement acadèmic de l’estada dels estudiants per formació o pràctiques en els seus expedients acadèmics.

Si vols més informació, clica aquí

REQUERIMENTS D’ACCÉS A UN CICLE DE GRAU SUPERIOR

S’ha de complir un dels requisits següents

disposar del títol de batxillerat,

haver superat el COU,

tenir el títol d’FP2,

haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (CAS)

superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior, o

superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

I DESPRÈS QUÈ?

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica o bé es pot

cursar un altre cicle formatiu de grau superior,

accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau; com a criteri de prioritat en l’admissió, es consideraran preferents els cicles formatius relacionats amb les mateixes branques de coneixement,

per a l’alumnat que hagi superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris.