Curs de preparació a la Prova d’Accés Restringida que permet accedir a un Cicle de Grau Superior

A Centre d’Estudis Politècnics estem sempre molt atents a les darreres tendències pedagògiques per adaptar-les constantment a la nostra realitat.
Per aquest motiu, estem dissenyant per a la nostra formació presencial, un entorn flexible on cada persona pugui créixer tenint en compte les seves pròpies circumstàncies, sempre amb la voluntat d’acompanyar i guiar a l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge.
Més enllà d’adquirir les capacitats tècniques de cada formació, el que perseguim és que cada estudiant tingui l’oportunitat de desenvolupar les habilitats que li donen un valor afegit com a persona. Un valor personal, propi i intransferible que l’acompanyarà tota la seva vida.
Estem treballant perquè les nostres accions, a tots els nivells, estiguin dissenyades i dirigides a potenciar la sociabilitat, la responsabilitat, l’autonomia i l’excel·lència de l’estudiant.

Una forma d’accedir a un cicle de Grau superior és mitjançant la Prova d’accés. Centre d’Estudis Politècnics és un centre autoritzat per fer la preparació de la prova.

REQUISITS D’ACCÉS

Tenir 18 anys complerts o fer‐los durant l’any 2015.

Obtenir durant el curs 2014-2015 el títol de tècnic o tècnica d’un Grau Mitjà de formació professional inicial de la mateixa família del cicle de Grau superior que es cursarà.

Tenir el títol de tècnic o tècnica com a molt tard el 26 de junt (pràctiques incloses).

No haver-se inscrit a les proves d’accés a Grau superior del maig de 2015.

COM ESTÀ ORGANITZAT EL CURS INTENSIU DE PREPARACIÓ A CENTRE D’ESTUDIS POLITÈCNICS

El curs consta de 32 dies lectius, de 4 hores cada dia (de 9:00 a 13:00 hores, de dilluns a divendres).

Les classes es faran del 29 de juny al 31 de juliol i del 24 d’agost a l’1 de setembre.

CONVOCATÒRIA D’EXAMEN

La convocatòria de la prova d’accés al cicle de Grau superior és el 2 de setembre del 2015. Aquesta prova es realitza en un IES públic.

COM ESTÀ ORGANITZATZADA LA PROVA

Els alumnes s’examinaran de quatre assignatures:

Català

Castellà

Anglès

Matemàtiques

PROCÉS A SEGUIR

Termini de sol·licitud d’exempcions de llengua catalana: 30 de juny de 2015

Inscripció: de l’1 de juliol fins al 7 de juliol de 2015

Últim dia de pagament de la taxa: 8 de juliol de 2015 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 17 de juliol de 2015

Presentació de la documentació addicional a l’institut: del 20 al 23 de juliol de 2015 (dins de l’horari de registre del centre)

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 24 de juliol de 2015

Prova: 2 de setembre de 2015, a les 16 h (cal ser-hi 30 minuts abans)

Qualificacions provisionals: a partir del 9 de setembre de 2015

Termini per presentar reclamacions: del 10 al 14 de setembre de 2015 (dins l’horari de registre del centre)

Qualificacions definitives: a partir de 15 de setembre de 2015

Lliurament de certificats de superació: a partir del 15 de setembre de 2015. Aquests alumnes se’ls permetrà fer entrega d’aquest certificat fins el 16 de setembre, tot i que la presentació de sol·licituds a Grau superior hagi finalitzat.

I DESPRÉS QUÈ?

En el moment que l’estudiant supera la Prova d’accés, ja es pot matricular a qualsevol Cicle de Grau Superior que pertanyi a la mateixa branca del cicle de Grau mitjà que es va cursar.