Programa de Formació i Inserció d’Auxiliar de Comerç i atenció al públic

A Centre d’Estudis Politècnics estem sempre molt atents a les darreres tendències pedagògiques per adaptar-les constantment a la nostra realitat.
Per aquest motiu, estem dissenyant per a la nostra formació presencial, un entorn flexible on cada persona pugui créixer tenint en compte les seves pròpies circumstàncies, sempre amb la voluntat d’acompanyar i guiar a l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge.
Més enllà d’adquirir les capacitats tècniques de cada formació, el que perseguim és que cada estudiant tingui l’oportunitat de desenvolupar les habilitats que li donen un valor afegit com a persona. Un valor personal, propi i intransferible que l’acompanyarà tota la seva vida.
Estem treballant perquè les nostres accions, a tots els nivells, estiguin dissenyades i dirigides a potenciar la sociabilitat, la responsabilitat, l’autonomia i l’excel·lència de l’estudiant.

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

PERÒ QUÈ SÓN ELS PFI?

Són cursos formatius que han de permetre a aquests joves reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

DURADA DEL CICLE

Durada dels estudis: 1.000 hores

 • 820 hores en el centre educatiu
 • 180 hores en el centre de treball (pràctiques)

1 curs acadèmic

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Tècniques bàsiques de comercialització
 • Atenció al client
 • Preparació de comandes i venda de productes
 • Operacions auxiliars de recepció, d’emmagatzematge i expedició de mercaderies o productes
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
 • Estratègies i eines de comunicació
 • Entorn social i territorial
 • Estratègies i eines matemàtiques
 • Incorporació al món professional
 • Projecte integrat

PRÀCTIQUES A L’EMPRESA

Són pràctiques i estades formatives no laborals a les empreses, que realitza l’alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

Els objectius principals de la formació pràctica en centres de treball són:

 • Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.
 • Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.
 • Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball

I DESPRÉS QUÈ?

En acabar el PFI, els alumnes es poden presentar a la Prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà. Aquells alumnes que la superin es poden matricular a qualsevol Cicle Formatiu de Grau Mitjà, independentment de l’especialitat que hagin cursat al PFI. D’aquesta manera s’aconsegueix la possibilitat de continuar amb estudis professionals reglats.

I si la nota obtinguda al PFI és igual o superior al 8, l’alumne podrà passar directament a cursar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.