Auxiliar en Vendes, oficina i atenció al públic (PFI)

Els Programes de Formació i Inserció (PFI) estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Aquest PFI del curs 2017-2018 està finançat íntegrament per la Generalitat de Catalunya.

PERÒ QUÈ SÓN ELS PFI?

Són cursos formatius que han de permetre a aquests joves reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

DURADA DEL CICLE

Durada dels estudis: 1.000 hores

 • 820 hores en el centre educatiu
 • 180 hores en el centre de treball (pràctiques)

1 curs acadèmic

QUÈ ESTUDIARÀS?

 • Tècniques bàsiques de comercialització
 • Atenció al client
 • Preparació de comandes i venda de productes
 • Ofimàtica i tècniques administratives bàsiques
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
 • Estratègies i eines de comunicació
 • Entorn social i territorial
 • Estratègies i eines matemàtiques
 • Incorporació al món professional
 • Projecte integrat

PRÀCTIQUES A L’EMPRESA

Són pràctiques i estades formatives no laborals a les empreses, que realitza l’alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa.

Els objectius principals de la formació pràctica en centres de treball són:

 • Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.
 • Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.
 • Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball

I DESPRÉS QUÈ?

En acabar el PFI, els alumnes es poden presentar a la Prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà. Aquells alumnes que la superin es poden matricular a qualsevol Cicle Formatiu de Grau Mitjà, independentment de l’especialitat que hagin cursat al PFI. D’aquesta manera s’aconsegueix la possibilitat de continuar amb estudis professionals reglats.

I si la nota obtinguda al PFI és igual o superior al 8, l’alumne podrà passar directament a cursar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà.