Formació Ocupacional

La formació constitueix un valor estratègic prioritari en els processos de canvi tecnològic, econòmic i social, i és per això, un instrument essencial per la estabilitat en l’ocupabilitat i la cohesió social.

Per això, el nostre objectiu principal és proporcionar als treballadores/es i a les persones desocupades una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i afavorir així la productivitat i competitivitat de les empreses, així com la qualificació i promoció de les persones treballadores.

Els cursos de formació ocupacional proporcionen coneixements bàsics per a fer feines i oficis amb gran demanda de personal a diversos sectors. Solen ser cursos subvencionats i, per tant, gratuïts. Els cursos subvencionats varien anualment. La durada i el contingut són variables, i per a accedir-hi, s’ha d’estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya i disposar d’uns requeriments acadèmics o fer una prova de competències específica segons cada cas.

Centre d’Estudis Politècnics organitza cursos subvencionats per treballadors en actiu i desocupats, i formació a mida per empreses, ja que som un centre autoritzat pel Servei d’Ocupació de Catalunya per l’organització i impartició de Certificats de Professionalitat.

El Certificat de Professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat laboral.

Tots els Certificats de Professionalitat que imparteix el Centre d’Estudis Politècnics són en modalitat presencial. Tot i això, s’està treballant perquè en un futur no gaire llunyà, es puguin cursar els mateixos Certificats, via online.

Certificats de Professionalitat actualment homologats a Centre d’Estudis Politècnics

Els Certificats de Professionalitat que tenim actualment homologats, i que podrien ser impartits tant a nivell de subvenció com privat, són els següents:

Activitats de gestió administrativa
Activitats administratives en la relació amb el client
Gestió integrada de recursos humans
Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria
Assistència a la direcció
Gestió administrativa i financera del comerç internacional
Màrqueting i compravenda internacional
Creació i gestió de viatges combinats i esdeveniments
Promoció turística local i informació al visitant

Certificats de Professionalitat subvencionats atorgats pel 2017-2018

Nivell Hores Inici Final
Activitats de gestió administrativa 2 920 28/10/2019 09/09/2020

És important revisar els requeriments exigits per poder accedir a qualsevol d’aquests Certificats de Professionalitat. Aquests requeriments, que varien en funció del nivell del Certificat, venen definits a la fitxa de cadascun dels Certificats.

Valor afegit a l’estudiar Certificats de Professionalitat a Centre d’Estudis Politècnics:

 • Formació per a l’adquisició i/o manteniment d’hàbits personals i socials
 • Formació tècnica de qualitat
 • Mètodes actius i participatius d’aprenentatge
 • Atenció i seguiment individualitzat
 • Pràctiques reals en empreses
 • Borsa de treball amb més de 400 empreses
 • Servei d’orientació i d’inserció laboral
 • Titulació oficial i reconeguda

 

Documentació necessària per accedir a un Certificat de Professionalitat

 • Original i fotocòpia del DNI
 • Currículum Vitae.
 • Original i fotocòpia de la Demanda d’Ocupació conforme s’està inscrit al SOC (DARDO).
 • Fotocòpia compulsada del títol acadèmic, segons cada cas

A més dels Certificats de Professionalitat,
Centre d’Estudis Politècnics ofereix: