Formació Online

Català/Castellano

Amb la Formació Professional online, podràs readaptar perfectament els teus estudis al teu ritme de vida.

Obtindràs un títol oficial, igual que si la formació fos presencial, reconegut per el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, i per tant, amb reconeixement a tota la comunitat europea.

Per tal d’oferir el millor model de formació professional online, Centre d’Estudis Politècnics es va unir amb altres Centres per crear la xarxa Linkia FP.

Linkia FP és la primera agrupació de Centres Oficials de Formació Professional que s’agrupen per poder oferir les seves Titulacions Oficials en modalitat online.

PER QUÈ FORMACIÓ PROFESSIONAL ONLINE

Flexibilitat: possibilitat d’escollir el teu itinerari formatiu en funció de les teves necessitats personals i de la teva disponibilitat horària, facilitant la conciliació de l’aprenentatge amb altres responsabilitats familiars o personals

Classes virtuals en directe: podent comunicar-te a través del chat en el mateix moment. Si l’horari no et permet assistir en directe, la classe queda gravada per tal que la consultis sempre que vulguis. A més podràs fer consultes personals.

Avaluació contínua: el treball i l’avaluació contínua seran els elements clau per la superació dels diferents mòduls (assignatures), obtenint així la titulació oficial.

Se t’ofereix l’oportunitat de realitzar els exàmens presencials a Barcelona, Madrid, Sevilla o Bilbao, escollint la ciutat que millor et convingui.

PRÀCTIQUES EN EMPRESES (FCT)

La formació pràctica en centres de treball (FCT) és un mòdul de caràcter obligatori per a l’obtenció del títol oficial del cicle formatiu, i té com a objectiu principal completar el coneixement i les competències de l’alumne adquirides en l’àmbit acadèmic, apropant-lo a la realitat del món productiu, amb la finalitat d’enfocar el seu projecte de tutor professional i millorar les seves possibilitats d’inserció laboral.

Centre d’Estudis Politècnics, amb més de 40 anys d’experiència, té una àmplia bossa d’empreses on fer les pràctiques, pel que pot oferir-te el perfil de societat que més s’adapti a les teves necessitats. Has de pensar que en molts casos, aquestes pràctiques són l’accés directe al mercat laboral.

FORMACIONS

Si vols més informació sobre la nostra oferta formativa, clica el cicle que més t’interessi. Seràs redirigit a la pàgina de Linkia FP. Pensa que per que sigui Centre d’Estudis Politècnics qui acrediti la teva formació, l’hauràs d’escollir com a centre d’entre totes les opcions que t’apareguin en el procés de matriculació.

1.GM Gestió administrativa

2.GS Administració i finances

3.GS Assistència a direcció

4.GS Màrqueting i publicitat

5.GS Agències de viatges i gestió d’esdeveniments

6.GS Desenvolupament d’aplicacions web

7.GS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

8.GS Administració de sistemes informàtics i xarxes

Con la Formación Profesional online, podrás readaptar perfectamente tus estudios a tu ritmo de vida.

Obtendrás un título oficial, igual que si la formación fuese presencia, reconocido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y por lo tanto, con reconocimiento en toda la comunidad europea.

Con el fin de ofrecer el mejor modelo de formación profesional online, Centro de Estudios Politécnicos se unió con otros Centros para crear Linkia FP.

Linkia FP es la primera agrupación de Centros Oficiales de Formación Profesional que se agrupan para poder ofrecer sus Titulaciones Oficiales en modalidad online.

POR QUÉ FORMACIÓN PROFESIONAL ONLINE

Flexibilidad: posibilidad de escoger tu itinerario formativo en función de tus necesidades personales y de tu disponibilidad horaria, facilitando la conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades familiares o personales.

Clases virtuales en directo: pudiendo comunicarte a través del chat en el mismo momento. Si el horario no te permite asistir en directo, la clase queda gravada para que la puedas consultar siempre que quieras. Además podrás hacer consultas personales.

Evaluación continua: el trabajo y la evaluación continua serán los elementos clave para la superación de los diferentes módulos (asignaturas), obteniendo así la titulación oficial.
SE te ofrece la oportunidad de realizar los exámenes presenciales en Barcelona, Madrid, Sevilla o Bilbao, escogiendo la ciudad que más te convenga.

PRÀCTICAS EN EMPRESAS (FCT)

La formación práctica en centros de trabajo (FCT) es un módulo de carácter obligatorio para la obtención del título oficial del ciclo formativo, y tiene como objetivo principal, completar el conocimiento y las competencias del alumno adquiridas en el ámbito académico, acercándolo a la realidad del mundo productivo, con la finalidad de enfocar su proyecto de futuro profesional y mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

Centro de Estudios Politécnicos, con más de 40 años de experiencia, dispone de una amplia bolsa de empresas donde realizar las prácticas, por lo que puede ofrecerte el perfil de sociedad que más se adapte a tus necesidades. Tienes que pensar que en muchos casos, estas prácticas son el acceso directo al mercado laboral.

FORMACIONES

Si quieres más información sobre nuestra oferta formativa, clica el ciclo que más te interesa. Serás redirigido a la página de Linkia FP. Piensa que para que sea Centro de Estudios Politécnicos quien acredite tu formación, lo tendrás que escoger como centro, de entre todas las opciones que te aparezcan en el proceso de administración.

1.GM Gestión administrativa

2.GS Administración y finanzas

3.GS Asistencia a la dirección

4.GS Marketing y publicidad

5.GS Agencias de viajes y gestión de eventos

6. GS Desarrollo de aplicaciones web

7.GS Desarrollo de aplicaciones multiplataforma

8.GS Administración de sistemas informáticos y redes