Formació per a Empresa

Centre d’Estudis Politècnics es dedica a la formació des de fa més de 40 anys Per les seves instal·lacions han passat més de 30.000 alumnes, ha col·laborat amb més de 800 empreses, ha enviat els seus alumnes a realitzar les seves pràctiques, i en definitiva, ha tingut i té un contacte directe amb el teixit empresarial.

El nostre principal objectiu és facilitar l’obtenció del coneixement, enfocat tant des del punt de vista de la persona com des del punt de vista de l’empresari.

En aquest sentit, aportem a les empreses innovadores, recursos per enfortir la seva competitivitat a través de la formació més completa dels seus professionals.

Posem al seu servei metodologia, temàtica i recursos permanentment actualitzats per assolir l’èxit professional. Disposem d’un equip de formadors de gran trajectòria professional , avalat per l’avaluació dels nostres alumnes.

Oferim el nostre servei de consultoria en formació a fi de fer la detecció de necessitats de formació, dissenyar el pla de formació a mida , seleccionar als experts més adequats i realitzar la gestió administrativa de tot el procés. La formació es pot realitzar tant en l’empresa com en el centre de formació.

Els diferents programes de formació estan dissenyats per compatibilitzar l’activitat laboral amb la formació, i les nostres instal·lacions pensades perquè els particulars i les empreses puguin treure el màxim partit. També ens adaptem a la seva empresa, desplaçant-nos al seu lloc de treball i adaptant els continguts de formació a les necessitats concretes dels seu equip.

A més, Centre d’Estudis Politècnics és empresa organitzadora de la “Formación Programada para las Empresas” (antiga “Formación Bonificada”) homologada per la “Fundación Estatal para la Formación en el Empleo” (antiga “Fundación Tripartita”).

Què vol dir tot això? Les empreses disposen d’un crèdit anual per a bonificar-se aquesta formació, dels diners que ja ha pagat a la Seguretat Social l’any anterior en concepte de formació. Aquesta bonificació es realitza mitjançant l’aplicació de bonificacions a la Seguretat Social. CEP realitza totes les gestions i prepara i tramita tota la documentació necessària per tal que l’empresa pugui bonificar-se la formació. Si l’empresa, durant l’any no utilitza el crèdit assignat, a 31 de desembre es perd i no s’acumula per l’any següent..

Propostes formatives

A continuació llistem una sèrie de propostes formatives, separades per àries temàtiques, per a una formació generalista a la vostra empresa. Aquestes propostes són el punt de partida per al futur disseny de la formació a implementar a la vostra societat. El seu contingut, així com la durada podran ser modificats en funció de les vostres necessitats, i en cas necessari ens adaptem a les necessitats de l’empresa per crear aquella formació que sigui necessària per al creixement de l’equip humà.

Àrea d’administració i gestió

· Comptabilitat

· Fiscalitat

· Recursos humans

· Habilitats personals i professionals

Àrea de comerç i màrqueting

· Màrqueting

· Comerç

· Comerç Exterior

Àrea d’informàtica

· Disseny

· Disseny web / Programació

· Informàtica general

· Ofimàtica

Àrea d’idiomes

· Anglès

· Francès

· Alemany

Podeu descarregar-vos la informació completa de tota la formació aquí

A més de la Formació,
Centre d'Estudis Politècnics ofereix a l'Empresa: