Formació Presencial

La modalitat de formació presencial és ideal per aquelles persones que disposen de temps, bé sigui al matí o a la tarda, per assistir personalment al centre educatiu. Permet el contacte directe amb els seus companys i professors, i per tant, afavoreix la seva socialització. A més, és ideal per aquell alumne que necessita puntualment d’estímuls addicionals per mantenir el ritme de treball.

PER QUÈ FORMACIÓ PRESENCIAL

Atenció individualitzada: tant l’acció tutorial com l’orientació a l’alumne es fan de manera personal, cara a cara entre els interessats, cosa que facilita el bon funcionament del curs.

Projecte Educació 3.0, l’escola del Futur: al CEP volem estar atents a les darreres tendències pedagògiques i adaptar-les, constantment, a la nostra realitat. Ho fem dissenyant un entorn flexible on cada persona pugui créixer tenint en compte les seves pròpies circumstàncies, sempre amb la voluntat d’acompanyar i guiar a l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge. Més enllà d’adquirir les capacitats tècniques pròpies de cada formació perseguim que cada estudiant tingui l’oportunitat de desenvolupar les habilitats que li donen un valor afegit com a persona. Un valor personal, propi i intransferible que l’acompanyarà tota la seva vida.

Instal·lacions: les aules i instal·lacions estan dotades amb tecnologies d’informació i comunicació, per tal que la transmissió de coneixements sigui àgil, amena, ràpida i entenedora

Ubicació: la situació del CEP és privilegiada en les comunicacions, tant el centre ubicat a la Plaça Urquinaona com el del carrer Santa Anna, tots dos al bell mig de Barcelona, al mateix costat de Plaça de Catalunya.

FORMACIONS

Cicles Formatius de Grau Mitjà

1. Gestió administrativa

2. Activitats comercials

Cicles Formatius de Grau Superior

3. Administració i finances

4. Assistència a direcció

5. Comerç internacional

6. Màrqueting i publicitat

7. Agències de viatges i gestió d’esdeveniments

8. Desenvolupament d’aplicacions web

9.Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Programes de formació i inserció

10. Auxiliar vendes, oficina i atenció al públic (PFI) 

Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

11. Curs específic per a l’accés als cicles de Grau superior (CPIS)

12. Curs de preparació a la prova d’accés a Grau Superior