Projecte Educatiu de Centre

 • Proporcionar als estudiants un ambient on puguin descobrir i desenvolupar les seves capacitats al màxim

El segon objectiu que perseguim al Centre d’Estudis Politècnics és aprendre. Però quin és el primer? El primer és que el nostres estudiants aprenguin a aprendre a partir de la FRASE. Més enllà d’adquirir les hard skills, és a dir, les capacitats tècniques pròpies de cada formació, perseguim que cada estudiant tingui l’oportunitat de desenvolupar les habilitats que li donen un valor afegit com a persona, anomenades soft skills. Un valor personal, propi i intransferible que l’acompanyarà tota la seva vida. Per a aconseguir-ho, al Centre d’Estudis Politècnics hem implantat una metodologia activa, que hem anomenat Projecte Edu 3.0. Aquest camí que es va iniciar al 2014 està atent a les darreres tendències pedagògiques, com l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) o l’Aprenentatge Servei (Aps), adaptar-les a la nostra realitat. Ho fem dissenyant un entorn flexible on cada persona pugui créixer tenint en compte les seves pròpies circumstàncies, sempre amb la voluntat d’acompanyar i guiar a l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge. Les nostres accions, a tots els nivells, estan en constant procés de millora perseguint potenciar:

Flexibilitat

Cada persona ha de créixer tenint en compte les seves pròpies circumstàncies:

 • Treballar amb l’objectiu de complir un projecte.
 • Aprendre a mesurar el ritme de treball.
 • Treballar per objectius.
 • Fomentar el talent

Responsabilitat

El creixement i aprenentatge són responsabilitat de tots, però especialment i per sobre de tot, dels alumnes:

 • Gestionar l’aprenentatge seguint un camí propi.
 • Gestionar el ritme de treball:
 • Conèixer els objectius.
 • Mesurar els progressos.
 • Treballar de manera continuada.
 • Gestionar els llocs d’estudi.

Autonomia

Per exercir la responsabilitat cal tenir llibertat, certa autonomia de moviments i capacitat d’autocrítica:

 • No tenir por a cometre errors.
 • Fomentar el pensament analític i crític.
 • Fomentar la capacitat d’autoaval·luació
 • Fomentar la capacitat d’automotivació.
 • Treballar la intel·ligència emocional.

Sociabilitat

Els estudiants pertanyen a un grup que persegueix objectius comuns i que traspua els límits del seu aula:

 • Saber treballar en grups dinàmics, canviants en l’espai, temps i/o components.
 • Participar, activament, d’una comunitat d’aprenentatge.
 • Aprendre a oferir i rebre ajuda.
 • Millorar la comunicació estudiant/professor.
 • Aprofitar el suport del professor en el camí del seu aprenentatge.

Excel·lència

L’objectiu és esforçar-se i aprendre. Volem dominar conceptes, no tenir una nota:

 • Voler molt més que tenir un 5.
 • Voler dominar els conceptes.
 • Sentir la necessitat de “créixer”.
 • Enorgullir-nos dels nostres progressos.
 • Gaudir fent les coses bé.

Volem proporcionar als nostres estudiants un ambient on puguin descobrir i desenvolupar les seves capacitats al màxim. Un entorn en que, com a centre de la nostra comunitat educativa, ells hi tinguin veu i voluntat de participació. Amb tot això, què pretenem aconseguir? Volem convertir el Centre d’Estudis Politècnics en un espai on els estudiants puguin esdevenir professionals amb eines adequades per enfrontar-se al món present i futur. Persones amb esperit d’equip, capacitat d’adaptació, creatives, analítiques, crítiques, positives i, per sobre de tot, amb ganes de continuar aprenent sempre. I tot això ve complementat amb:

 • Àmplia oferta formativa de Formació Professional en vàries famílies professionals
 • Formació addicional d’idiomes
 • Pràctiques en empreses de primer nivell
 • Pràctiques en empreses a l’estranger (Programa Erasmus+)
 • Borsa de treball pròpia
 • Programa d’orientació professional: amb la creació dels perfils professionals segons les sortides laborals desitjades
 • Assessorament acadèmic: per fer altres cicles, cursos d’especialització o anar a la universitat
 • Relació amb més de 500 empreses: amb una alta tassa d’inserció laboral