Projecte Educatiu de Centre

  • Proporcionar als estudiants un ambient on puguin descobrir i desenvolupar les seves capacitats al màxim

El segon objectiu que perseguim al Centre d’Estudis Politècnics és aprendre. Però quin és el primer? El primer és que el nostres estudiants aprenguin a aprendre.

Més enllà d’adquirir les capacitats tècniques pròpies de cada formació, perseguim que cada estudiant tingui l’oportunitat de desenvolupar les habilitats que li donen un valor afegit com a persona. Un valor personal, propi i intransferible que l’acompanyarà tota la seva vida.

A Centre d’Estudis Politècnics hem iniciat un procés, que hem anomenat Projecte Edu 3.0, per aconseguir en un màxim de 4 anys tenir en marxa a ple rendiment la nostra escola del futur. És un camí que es va iniciar al 2014 i que necessitarà de la participació de tot el personal.

Volem estar atents a les darreres tendències pedagògiques i adaptar-les, constantment, a la nostra realitat. Ho fem dissenyant un entorn flexible on cada persona pugui créixer tenint en compte les seves pròpies circumstàncies, sempre amb la voluntat d’acompanyar i guiar a l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge.

Les nostres accions, a tots els nivells, estan en constant procés de millora perseguint potenciar:

[tabla desplegable]
Volem proporcionar als nostres estudiants un ambient on puguin descobrir i desenvolupar les seves capacitats al màxim. Un entorn en que, com a centre de la nostra comunitat educativa, ells hi tinguin veu i voluntat de participació. Amb tot això, què pretenem aconseguir?

Volem convertir el Centre d’Estudis Politècnics en un espai on els estudiants puguin esdevenir professionals amb eines adequades per enfrontar-se al món present i futur. Persones amb esperit d’equip, capacitat d’adaptació, creatives, analítiques, crítiques, positives i, per sobre de tot, amb ganes de continuar aprenent sempre.

I tot això ve complementat amb:

  • Àmplia oferta formativa de Formació Professional en vàries famílies professionals
  • Formació addicional d’idiomes
  • Pràctiques en empreses de primer nivell
  • Pràctiques en empreses a l’estranger (Programa Erasmus)
  • Borsa de treball pròpia
  • Assessorament a l’estudiant: per fer altres cicles, anar a la universitat o bé un futur laboral
  • Relació amb més de 500 empreses: amb una alta tassa d’inserció laboral