Qui som

  • Més de 40 anys dedicats a la Formació Professional

    Fins a 30.000 alumnes han passat pel nostre centre

Centre d’Estudis Politècnics és un centre privat concertat per la Generalitat de Catalunya, independent de qualsevol grup polític, econòmic o religiós.

Des de fa més de 40 anys es dedica a la Formació Professional. Durant aquest llarg període han passat pel centre més de 30.000 alumnes.

El nostre principal objectiu és facilitar l’obtenció del coneixement, enfocat tant des del punt de vista de la persona com des del punt de vista de l’empresari.

En aquest sentit, aportem a les empreses innovadores, recursos per enfortir la seva competitivitat a través de la formació més completa dels seus professionals.

Posem al seu servei metodologia, temàtica i recursos permanentment actualitzats per assolir l’èxit professional. Disposem d’un equip de formadors de gran trajectòria professional , avalat per l’avaluació dels nostres alumnes.

El centre disposa de professors amb formació acadèmica i experiència laboral, per tal que coneguin tant la realitat de l’aula com la de l’empresa. Funcionen com un equip, amb titulacions polivalents, que faciliten l’acompanyament de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge i creixement personal.

La resta de personal treballa incansablement per tal de mantenir l’equilibri perfecte entre totes les peces que conformen l’engranatge d’un centre educatiu, amb totes les seves particularitats.

El Departament d’Orientació i la Borsa de Treball del Centre ajuden els alumnes en la seva inserció laboral. La col·laboració constant i habitual amb més de 500 empreses és un indicador de la qualitat formativa del nostre Centre.

No podem ni devem oblidar mai que un centre de formació professional ha d’estar en continu contacte amb el teixit empresarial, perquè amb un món tan canviant, ha de saber a l’instant quines son les necessitats del sector laboral.

El nostre equip

Director Xavier Valera
Cap d’estudis Salvador Pijuan
Secretària econòmica Noemí Bacca
Responsable pràctiques empresa Marc Julià
Responsable formació empresa Leticia Souto
Atenció en general Recepció